Zaman zaman tarihin derinliklerine dalınca, günümüzde yaşadığımız pek çok gaile anlamsız kalıyor. İnsan ister istemez, yanıtını bildiği halde anlam yükleyemediği o meşhur soruyu soruyor kendine: “Bütün bu çirkinlikler, katliamlar ne için?” Şevket Süreyya Aydemir’in “İhtilâlin Mantığı” adlı kitabında da yer verdiği, tarihte başarılı olmuş ilk ihtilâlin İsa’dan 133 yıl önce Bergama’da gerçekleştiğin... Devamı | Yazıyı Paylaş