Tarih boyunca ulus olamamış, horlanmış, itilmiş insanları terörize etmek hiç de zor değildir… PKK işte bu nedenle ortaya çıkmış ve çıkarılmıştır. Ey bu toprakların insanı! Tanrısız emperyalistin, kapitalistin oyununa gelme!

Çatışma!

İnsan önce kendisiyle çatışır. Karışık duygular içindedir. “Bu çatışma sadece kendine zarar verir” diye düşünsek bile, hayır, en yakınındakilere hayatı zindan eder.

İki insan çatışır, ikisi zarar görür. Egolarına yenik düşmüşlerdir. Yakın çevrelerine olumsuz etkisi kaçınılmazdır. Bazı durumlarda fayda umarak iki kişi arasındaki çatışmayı körükleyen, hatta yarar sağlayan üçüncü bir kişinin olması muhtemeldir.

İki grup çatışır. Zararsız çıkan olmaz. İki insan örneğinde olduğu gibi grupların çatışmasının temelinde de ego ve çıkar yatmaktadır. Söz konusu çıkarın mislini, çatışmayı körükleyen perde arkasındaki kişi ya da kişiler sağlamıştır ki, çatışanlar farkında bile değildir.

İki ulus, iki devlet çatışır. Binlerce, milyonlarca insan hayatını kaybeder, yerinden yurdundan olur, açlıkla sefaletle boğuşur. Emperyalist, kapitalist eller ovuşur.

* * *

Günlerdir yaşadığımız şehit acılarından yola çıkarak birinci maddeye dönelim. Türkiye’nin 1980’li yıllardan beri yaşadığı PKK sorununun temelinde “insan” olduğunu kabullenelim önce…

Çünkü, tarih boyunca ulus olamamış, horlanmış, itilmiş insanları terörize etmek hiç de zor değildir…

PKK işte bu nedenle ortaya çıkmış ve çıkarılmıştır.

Son maddenin son cümlesinde bahsettik ya ellerini ovuşturanlardan… İşte onlar çok iyi biliyorlar, toplumların geçmişten kalan yaralarını kanatmayı!

1980 öncesinde Türkiye’de kardeş kanı döktüren de, bugün etle tırnak misali ayrılmaz bir parça olan Türk ve Kürtleri çatıştıran, çıkardığı yangının üzerine benzin dökerek harlatan da Batı Emperyalizmidir. Batı emperyalizminin yaptığı, Sevr Antlaşması’nı tuvalet kağıdına çeviren Türk ulusal direncine yönelik intikam manevralarıdır.

Ah, ah!

Bugün iktidarda olanlar keşke Osmanlıcılık oynamaya yeltenmeyip, yeni dünyanın şifrelerini çözmüş Atatürk’ün öğretilerine kulak verseydi.

Ama artık çok geç… Ne karşı tarafı durdurabilirsiniz, ne bu tarafı!

Çünkü taraflar öldürmeyi seçmiştir. Platon’un dediği gibi, “Kötülüğün yolu yakındır, kolay ulaşılır ona. İyiliğin önüne ise alınteri ve vicdanı koymuştur Tanrı.”

Bugün emperyalist dünyanın vicdanı da yoktur, Tanrısı da…

İşte bu yüzdendir aynı Tanrı’ya inananları bile birbirine kolayca kırdırması…

Türk demiyorum, Kürt demiyorum.

Ey bu toprakların insanı!

Tanrısız emperyalistin, kapitalistin oyununa gelme!

Ayrıca bakınız:

 

Yoruma kapalıdır