kağıt fabrikasıŞubat ayında yazmıştık. Albayrak Holding’in İznik Gölü kenarında kurmak istediği kağıt fabrikasına olanak sağlayacak imar planı değişikliğinin yürütmesi, idare mahkemesince durdurulmuştu. Üstelik plan değişikliğini yapan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın savunması bile istenmeden… Bursa 2. İdare Mahkemesi, yürütmeyi durdurmakla kalmadı, plan değişikliğinin iptaline hükmetti.

Davayı, kendi adına asaleten, Bursa Barosu adına da vekaleten Orhangazili Avukat Erol Çiçek ile Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi açmıştı. Süreç şöyle işledi:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İznik Gölü 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda 2 Ekim 2013 tarihinde değişiklik yaptı. Değişiklik sadece bir parseli kapsıyordu. Örnekköy 108 Ada 1 nolu parsel… Söz konusu parsel, tarımsal niteliği korunacak alan iken sanayiye dönüştürülmüştü.

GÖLÜ GÖRDÜLER Mİ ACABA?

Ankara’da bu kararı veren bürokratlar, belki de İznik Gölü’nü, çevresini hiç görmemişlerdi. Belki de siyasi bir talimatla yapmışlardı… Ama İznik Gölü’nün hayati önemini bilen Bursalılar, bir oldubittiye sessiz kalamadı. İdare Mahkemesi’ne başvurarak plan değişikliğinin iptali istendi. Bursa 2. İdare Mahkemesi de şöyle dedi:

“Plan değişikliği yapılan alan, ülkemizin korunması gerekli doğal yaşam alanı ve su havzası olan İznik Gölü’ne ait koruma alanı içindedir. 100 bin ölçekli planda ‘irdelenecek sanayi alanları’, diğer bir deyişle sağlıklaştırılacak sanayi alanları arasındadır. Tarımsal niteliği korunacak alan statüsündedir. Örnekköy, 108 ada 1 parsel sayılı taşınmazın sanayi alanı olarak belirlenmesine yönelik dava konusu işlem, bu alanda yapılacak sanayi tesisine zemin hazırlamaya yöneliktir. 100 bin ve 25 binlik plan hükümleri ile İznik Gölü havzası koruma ilkeleri ile ilgili mevzuat yönünden hukuka uyarlık bulunmadığından, dava konusu işlemlerin iptaline…”

AVUKAT ÇİÇEK’TEN ÇAĞRI

Bu kararla, elden geçirilmesi planlanan sanayi tesislerinin yanına yeni bir fabrikanın kurulması şimdilik engellenmiş olurken, Avukat Erol Çiçek, Orhangazi’yi “İkinci Dilovası”na çevirmek isteyenler olduğunu söylüyor.

Bu çevrelerin mevcut planları görmezden gelerek, zaten otoyolla parçalanan Orhangazi Ovası’nı, yeraltı su kaynaklarını ve İznik Gölü gibi ileride stratejik öneme sahip olacak bir tatlı su kaynağını kâr hırslarına kurban etmek istediklerini öne sürüyor.

Çiçek’in, başta Orhangazi kamuoyu olmak üzere, tüm sivil toplum örgütlerine bir çağrısı var…

“Elde kalan doğal değerleri korumaya, gelecek nesilleri doğrudan etkiyecek bu ve benzeri konularda daha duyarlı olmalıyız.”

YAPTIKLARINIZ GÜNAHINIZI SİLMEZ!

Yazıya son noktayı koymadan önce, Bursa milletvekillerine soralım bakalım! Ankara’da Bursa’yı bilmeyen, belki İznik Gölü ve çevresini hiç görmemiş bürokratlar -ister kafasına göre, ister talimatla hiç fark etmez- plan değiştirirken, siz ne yapıyorsunuz?

Biliyoruz aslında ne yaptığınızı!

Şunun şurasında 3-5 ay süreniz kaldı. Böyle nüfuzlu kişilerin işlerine burnunuzu sokup da, olası ikinci dönem için adaylığınızı tehlikeye düşürecek değilsiniz!

Bilmelisiniz ki, yaptıklarınız göz yumduklarınızın günahını silmez!

Ayrıca bakınız:

Yoruma kapalıdır