gölge adamNilüfer’de bir parsele ilişkin 3 kez plan değişikliği yapılması ve üçünün de dava konusu olması ilginizi çeker mi? Bakın neler olmuş.. Şehir Plancıları Odası (ŞPO) Bursa Şubesi, Nilüfer Belediye Meclisi’nce kabul edilen, Büyükşehir Belediyesi’nce de onaylanıp askıya çıkarılan bir plan değişikliğine itiraz ediyor. Ancak itiraza yanıt verilmiyor. Bunun üzerine dava açılıyor. Dava konusu, Ertuğrul Toplu Konut Alanı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 1028 ada, 2 nolu parsele ilişkin değişiklik..
Dikkat!
Sadece bir parsel..
ŞPO’nun daha sonra Mimarlar Odası (MMO) ve İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) ile birlikte İdare Mahkemesi’ne yaptığı başvuruda, bahçe mesafesi ve bina cephesine ilişkin imar yönetmeliği koşullarının plan notlarıyla ortadan kaldırıldığı belirtiliyor. Katlarda, ortak kullanım amaçlı bahçe yapılabileceği ve bunların da inşaat alanına dahil edilemeyeceği notu düşüldüğü kaydediliyor. Ayrıca, hem yükseklik hem de yatay açıdan yapı yoğunluğunu artıran değişikliğin, mevcut plan hükümleri ve plan yapımı esaslarına aykırı olduğu belirtiliyor.

İkinci dava açılıyor

Dava sonuçlanmadan, Nilüfer Belediye Meclisi aynı parsel için bir plan değişikliği daha yapıyor, ŞPO ve İMO yine iptal davası açıyor.
Dava konusu bu değişiklik kapsamında, meşhur 1028 ada 2 parsele ilaveten, 1030 ada 3 parsel ile Özlüce 2396 ada 9 parsel de yer alıyor.
Dava dilekçesinde, “1028 ada ve 2 parsele ilişkin plan değişikliği hakkında Bursa 2. İdare Mahkemesi’nde açılmış 2012-42 esas nolu dava devam ederken ve herhangi bir sonuca ulaşılmamışken, yine aynı alanda plan değişikliği yapılarak onaylanmasında hukuka aykırılık vardır” deniliyor.
İkinci değişiklikte çok çarpıcı bir tutarsızlık tespit ediliyor: “A-6 kat yapılaşma koşuluna sahip bir parselde aynı zamanda yüksekliğin serbest bırakılması mümkün olamaz!”
Bu davaya bakan Bursa 1. İdare Mahkemesi, davacıların, ilk davada yargı sürecinin devam ettiği, Büyükşehir Belediyesi’nin plan değişikliği yapma yetkisi olmadığı, değişikliğin belirsizlik içerdiği ve imar mevzuatına aykırı olduğu yönündeki şikayetlerini dikkate alarak, işlemi iptal ediyor.

..ve üçüncü dava

Bu arada Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi 21 Mart 2013 tarihinde, 1. İdare Mahkemesi’nde açılan ilk davada verilen yürütmeyi durdurma kararı doğrultusunda yeniden plan değişikliği yapıyor. Meşhur 1028 ada 2 parselin ihdası ortadan kaldıracak şekilde imar hattının düzenlenmesini, diğer iki parselin park ve ağaçlandırılacak alanlarını da yeniden düzenleniyor, emsal de 1.30’a düşürülüyor.
Üstelik bu değişiklik, planın muhatabı Nilüfer Belediyesi olmasına karşın Bursa Büyükşehir Belediyesi’nce yapılıyor. ŞPO ve MMO, bu değişikliğe de dava açıyor.

O meşhur parsel kimin?

Biliyoruz ki kafanız karıştı. Şöyle özetleyelim:
Sahibinin kim olduğu Nilüfer ve Büyükşehir Belediyesi başkanları tarafından açıklanacak meşhur parselde inşaat alanı büyütülerek haksız kazanç sağlama girişimi var. Bu ısrar, ŞPO tarafından takip ediliyor. Her davaya karşılık plan değişiklikleriyle oldubittiye getirilmek isteniyor. Bu inadın nedeni, sanırız parsel sahibinin kimliği..
Kamuoyu açıklama bekliyor Sayın Bozbey ve Sayın Altepe!

Ayrıca bakınız:

 

Yoruma kapalıdır