“İyi tasarlanmış yaşanabilir mekanlar, verimliliği artırır, insanlara kimlik verir ve onları mutlu kılar. Yaşanan sağlıksız ve hukuk dışı kentleşme sürecinden ülkemiz mimarlığının da etkilendiği yadsınamaz. Yapılaşma büyük ölçüde mimarlık katkısı olmadan gerçekleşmiş, mimarlık hizmeti bürokratik bir formaliteye indirgenmiş, nitelik kaybetmiş ve nitelikli mimarlık örneklerinin birçoğu da bu ortamda yitip gitmiştir. Oysa bugün mimarlık yapıtlarının da geleceğin mirasını oluşturacağı açıktır.”

* * *

Eski Sovyetler Birliği ve Avrupa şehirlerini gözünüzün önüne getirin şimdi. Moskova’yı, Prag’ı, Budapeşte’yi, Viyana’yı, Paris’i, Berlin’i..

Ve şimdi de İstanbul’u, Bursa’yı..

Mimari zenginlik açısından İstanbul ve Bursa’nın saydığımız Kuzey Avrupa şehirleri kadar zengin olduğunu söyleyebilir miyiz?

Elbette.. Osmanlı’nın mimari mirasıyla ne kadar övünsek az..

Kentlerimizin bugünkü durumunu, Mimarlar Odası Bursa Şubesi’nin “Mimarlık Haftası” kapsamında dile getirdiği görüş doğrultusunda ele aldığımızda da, yarına miras olarak bırakacağımız beton çöplüğünden başka bir şey olmayacak!

* * *

Hakkını teslim edelim ki, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe’nin tarihi mirasa karşı duyarlılığı oldukça yüksek. Çabası sayesinde yıkılmaya yüz tutmuş pek çok tarihi eser ayağa kaldırıldı, günlük yaşama kazandırıldı.

Biraz abartıldı, “gıcır gıcır tarihi eserler yaratıldı” ama olsun..

Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi, 14 Eylül 2010 tarihinde Mimarlar ve Şehir Plancıları odaları ile protokol imzalayarak, tarihi Reyhan Mahallesi ile Hanlar Bölgesi’ni özgün yapısını ortaya çıkaracak çalışmaların adımı atıldı.

İki yıl önceki protokol imza törenindeydim. Geçenlerde Mimarlar Odası Bursa Şubesi Başkanı Nizamettin Kaya ile bir araya gelince protokolün gereğinin yerine getirilip getirilmediğini sordum. Protokolün işlevsiz olduğunu, toplantılara da çağrılmadıklarını aktardı.

Belediyeye sordum; Dediler ki, “protokol işlevsel..”

“Odalarla bir dizi toplantı düzenlenmiş, alanda yürütülmekte olan güncel projeler tartışılmış, fikir alışverişinde bulunulmuş olup; o süreçte mimar Massimiliano Fuksas’a fikir amaçlı hazırlatılan konsept proje meslek odalarına sunulan ve üstünde konuşulan projelerden biridir.”

Ayrıca Hanlar Bölgesi’nin bir parçası olan Orhangazi Meydanı ve yakın çevresinin yeniden ele alınmasına yönelik olarak belediye tarafından kentsel tasarım proje yarışması düzenlenmiş, gerek Mimarlar Odası gerekse de Şehir Plancıları Odası’ndan yetkililer yarışma jürisinde görev almış..

* * *

İki yıl geçmiş protokolün üzerinden.. Gözle görünen bir şey var mı derseniz, bu yazı olmadığını anlatıyor zaten.. Reyhan, Hanlar Bölgesi, Kapalıçarşı arapsaçı!

—DÖRT DÖRTLÜK—

Eskidendi evler cumbalı
Çalışmalı başkan hummalı
Müteahhitlere iş verirken
Götürmeye izin vermemeli malı

Ayrıca bakınız:

Yoruma kapalıdır